Administration

Jitsi Install

Instructions for 32 bit systems: $ wget -c https://download.jitsi.org/jitsi/nightly/rpm/jitsi-2.5-5314.i686.rpm $ sudo rpm -i jitsi-2.2-latest.i386.rpm Instructions for 64 bit systems: $ wget -c https://download.jitsi.org/jitsi/nightly/rpm/jitsi-2.5-5314.x86_64.rpm $ sudo rpm -i jitsi-2.2-latest.x86_64.rpm