Jitsi Install

  Administration

Instructions for 32 bit systems:


$ wget -c https://download.jitsi.org/jitsi/nightly/rpm/jitsi-2.5-5314.i686.rpm
$ sudo rpm -i jitsi-2.2-latest.i386.rpm

Instructions for 64 bit systems:


$ wget -c https://download.jitsi.org/jitsi/nightly/rpm/jitsi-2.5-5314.x86_64.rpm
$ sudo rpm -i jitsi-2.2-latest.x86_64.rpm